Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nowe zasady naliczania ulg do cen biletów w komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Kęty

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi ulg do cen biletów MZK Kęty informujemy,

że w ramach ujednolicania zasad dotyczących stosowania ulg w komunikacji zbiorowej na terenie naszej gminy z tymi obowiązującymi na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego od 1.11.2020 r. weszły w życie następujące zniżki w cenach biletów MZK Kęty:

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1.01.2021 r. ulgi w tym samym zakresie oraz ceny biletów normalnych w obecnej wysokości będą obowiązywać w Komunikacji Beskidzkiej, która od tego dnia będzie obsługiwać wszystkie linie komunikacji zbiorowej dotychczas obsługiwane przez MZK Kęty.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 9 listopada 2020

Facebook