Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nowe oblicze szkoły w Witkowicach

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, a także wokół niej jest jednym z kluczowych zadań całej społeczności szkolnej. Z tego też powodu zmieniło się oblicze szkoły w Witkowicach.

W celu dostosowania budynku szkoły do warunków przeciwpożarowych, w minioną środę wycięto drzewa przed budynkiem szkoły od strony ul. Beskidzkiej.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu – zmiana II na czele ze starszym aspirantem panem Przemysławem Jelonkiem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach, której pracami w tym dniu kierował naczelnik pan Rafał Mendyk.

Wyrazy wdzięczności za wsparcie akcji składam Komendantowi Straży Miejskiej w Kętach Panu Grzegorzowi Środa oraz Panu Arturowi Suskiemu, który nadzorował całe przedsięwzięcie.

Dyrektor ZSP w Witkowicach
Bożena Kubisiak

Opublikowano 21 lutego 2020

Facebook