Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Niebawem rozpocznie się remont kapliczki z Krzyżem przy ul. Kanada

7 lipca w Sali Narad Urzędu Gminy Kęty podpisano umowy w ramach zadania pn. „Restauracja i konserwacja kapliczek położonych na terenie Gminy Kęty”, w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekcie pn. „Szlak sakralny Kęty-Turzovka”.

Przedstawiciele trzech firm: Piotr Krzemień, Jakub Olszyński i Mariusz Kopka, zostali wyłonieni jako Wykonawcy wymienionego wyżej zadania, w zakresie którego wyremontowanych zostanie pięć kapliczek z terenu Gminy Kęty, między innymi kapliczka w Witkowicach, przy ul. Kanada. Pozostałe cztery to: w Bulowicach (ul. Stara Droga), w Łękach (ul. Piastowska), w Bulowicach (ul. Krakowska) oraz w Kętach (ul. Cmentarna).

************************************************
Kapliczka z Krzyżem obok domu Krystyny i Antoniego Tolarczyków, która znajduje się na skrzyżowaniu ulic Kanada, Stara Droga i Starowiejska w Witkowicach powstała w 1879 roku. Fundatorami byli Krystyna i Józef Niedziela.

Całość wykonana jest z piaskowca. Zbudowano ją na podstawie czworokątnej o boku 120 cm x 120 cm, a trzy wąskie schody i trzy zwężające się segmenty prowadzą do części środkowej postumentu, gdzie na ścianie frontowej znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej Bolesnej. Część środkową od górnej oddziela wąski gzyms, powyżej którego jest krzyż wysokości 1,3 m z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Całkowita wysokość kapliczki to ok. 4 m. Obiekt stanął tam w 1879 roku na miejscu dużego, ale już spróchniałego, drewnianego krzyża.

Ustne podanie, przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinach Warmużów i Tolarczyków wyjaśnia intencję, dla której wzniesiono pierwotny, drewniany krzyż. Według ich opowieści, obok domu przebiegała droga, którą przemieszczali się kupcy i handlujący różnymi towarami. Naprzeciwko dzisiejszej kapliczki, po drugiej stronie drogi była karczma. W niej zatrzymywali się podróżni na odpoczynek i ruszali w dalszą drogę. Wracając, znów odwiedzali to miejsce.

W dowód wdzięczności za bezpieczną podróż i za udane transakcje postanowili ufundować duży, drewniany krzyż. Nie wiadomo, kiedy dokładnie stanął on w tym miejscu i czy był jedynym, postawionym tam na przestrzeni lat. Wiadomo jednak, że właśnie tamtędy, co najmniej od XVI wieku, przebiegał trakt handlowy z Krakowa przez Zator, Gierałtowice, Nidek, Witkowice do drogi w Kętach. Nie stracił on znaczenia nawet w okresie upadku handlu w Polsce w XVII i XVIII wieku – zaznaczony jest na pierwszej polskiej mapie drogowej z 1772 roku, jako część drugiego, międzynarodowego szlaku, wiodącego z Warszawy przez Żarnów do Krakowa, a stamtąd przez Zator, Nidek, Witkowice, Kęty, Bielsko do Cieszyna i dalej na Morawy. Mapa ta wydana została przez Księgarnię Grölla w Warszawie, a jej autorem był najwybitniejszy kartograf XVIII wieku – Karol Perthees, nadworny geograf Króla Stanisława Augusta.

Źródło: UG Kęty; „WITKOWICE – KRZYŻE, KAPLICE I KAPLICZKI” Zofia Wróbel, Witkowice 2009.
Fot. Kamilla Frysztacka

Opublikowano 11 lipca 2017

Facebook