Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nie masz czym dojechać na szczepienie? Poproś o transport

W związku z Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Gminy Kęty, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, będzie realizować transport do punktów szczepień.

Pomoc w transporcie na obszarze Gminy Kęty dla uprawnionych pacjentów będzie organizowana od 25 stycznia, czyli od dnia rozpoczęcia szczepień dla seniorów (więcej na ten temat w artykule Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów ruszyła!)

Z pomocy w transporcie do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy gminy Kęty, którzy:

  • – posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • – mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

    Osoby te mogą kontaktować się z UG Kęty za pomocą specjalnej infolinii 502 495 728, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00–14.00.

Prosimy pamiętać, że Urząd Gminy Kęty nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a zapewnia jedynie transport osobom do tego uprawnionym.

Jednocześnie prosimy, by w sprawie transportu kontaktować się wyłącznie po ustaleniu terminu szczepienia.

W celu usprawnienia procesu szczepień w gminie Kęty, prosimy Państwa, by osoby zgłaszające się w wyznaczonym dniu na szczepienie posiadały wypełniony formularz Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19. w załączniku: Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

W przypadku braku technicznych możliwości samodzielnego wydruku formularza, można odebrać go:

  • – na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Kęty,
  • – w punktach szczepień.

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego UG Kęty

Opublikowano 18 stycznia 2021

Facebook