Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Na tę inwestycję mieszkańcy Witkowic czekali od lat

W marcu przyszłego roku zakończy się przebudowa ponad 850-metrowego odcinka drogi powiatowej ul. Beskidzka w Witkowicach. Inwestycja pochłonie przeszło 3,2 mln zł i jest finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Kęty.

To kluczowe przedsięwzięcie dla mieszkańców Witkowic – ul. Beskidzka jest bowiem główną arterią komunikacyjną, która stanowi dojście do najważniejszych miejsc w sołectwie, jak szkoła, przedszkole, kościół czy stadion. Pierwszy etap remontu zakończył się tu w sierpniu 2016 r.

Umowę na modernizację traktu na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do granic Witowic z Gminą Osiek podpisano 17 sierpnia. 23 sierpnia nastąpiło przekazanie placu budowy. Gminę Kęty reprezentował wiceburmistrz Marcin Śliwa. Obecni byli także radni powiatowi Dariusz Gawęda i Józef Szafran.

Zakres prac obejmuje m.in. remont nawierzchni istniejącej jezdni, budowę chodnika, remont pobocza, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę peronów przystankowych, remont istniejących zjazdów i dojść indywidualnych oraz budowę urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu.

W ramach zadania planowane jest także wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości oraz dedykowanego oświetlenia dla pieszych.

Wykonawcą inwestycji prowadzonej przez Powiat Oświęcimski jest Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa.

fot. kam

Opublikowano 24 sierpnia 2021

Facebook