Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Mieszkańcy Witkowic zapisani na kartach historii!

W 2016 roku minęło 240 lat, odkąd Stany Zjednoczone ogłosiły Deklarację Niepodległości, uzasadniającą prawo do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii. W 1926 roku, z okazji 150. rocznicy tego wydarzenia, utworzono, jako szczególny prezent od narodu polskiego, Polską Deklarację o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Jest to zbiór 111 tomów, które zawierają pozdrowienia i podpisy przedstawicieli wszystkich szczebli władz II Rzeczypospolitej, w tym m.in. Ignacego Mościckiego czy Józefa Piłsudskiego, duchownych, wojskowych, przedsiębiorców, naukowców oraz około 5,5 miliona podpisów uczniów szkół polskich.

Pod życzeniami złożonymi Amerykanom podpisało się wówczas 5,5 miliona Polaków, wśród nich mieszkańcy naszej miejscowości! Na skanach dokumentów widnieją nazwiska mieszkańców Witkowic.

Dokumenty z podpisami w ilości 111 tomów zostały w roku ub.w całości zdigitalizowane i są dostępne w cyfrowej Bibliotece Kongresu pod linkiem: https://www.loc.gov/collections/polish-declarations/about-this-collection/

Dziękujemy panu Władysławowi Surmie za przekazanie tych cennych informacji i nadesłanie zdjęć.

 
Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych powstała w ciągu zaledwie około 8 miesięcy 1926 roku. Jednym z inicjatorów tej nietypowej akcji był Leopold Kotnowski, prezes Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.
 
Deklarację Podziwu i Przyjaźni podpisało, aż 5,5 miliona Polaków, czyli około 20% ówczesnej populacji kraju. W znakomitej większości byli to uczniowie i nauczyciele szkół. Swój podpis złożyli także najważniejsi urzędnicy II Rzeczypospolitej, Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, ministrowie, parlamentarzyści, urzędnicy województw, powiatów, miast i gmin, przedstawiciele związków zawodowych, wojska, uczelni, etc. Podpisy zbierano w urzędach, kościołach, ale przede wszystkim w szkołach. Wydaje się, że szkoły prześcigały się w oryginalności składanych życzeń. Chciały w osobliwy sposób wyróżnić się na tle pozostałych placówek, a do dyspozycji była zwykle zaledwie jedna, czasem dwie paginy. Ich ilość uzależniona była od wielkości szkoły. Karty wdzięczności odsyłane przez szkoły, pięknie kaligrafowane, były często bogato zdobione w motywy kwiatowe, ilustracje, podpisy skoncentrowane wokoło pieczęci. Ponadto, prócz złożonych podpisów wklejano pocztówki, zdjęcia oddziałów klasowych, a nawet układano wierszyki. Po około 8 miesiącach zbierania podpisów wdzięczności, unikatowa kolekcja została złożona w Białym Domu, na ręce ówczesnego prezydenta USA Calvina Coolidge’a. Ten przekazał ją do Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie.
 
W Deklaracji czytamy: “(…) za podawaną przez was w imię ludzkości pomoc wszelakiemu w Polsce podczas wojny cierpieniu – a nade wszystko za ratowanie od głodu i chorób dzieci – w dniu waszego święta narodowego chcemy dzielić z wami radość i życzyć waszemu państwu i waszemu narodowi jak najpomyślniejszego rozwoju na przyszłość. (…) Niech żyją Stany Zjednoczone Ameryki!”
 

Projekt digitalizacji kolekcji Klasa 1926, zainicjowany przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie we współpracy z Biblioteką Kongresu i wsparty przez Ambasadę RP, umożliwił dostęp to tej historycznej kolekcji badaczom z całego świata pod adresem internetowym loc.gov/collections/polish-declarations/about-this-collection/.Bogato ilustrowane tomy z oryginalnymi pracami znakomitych polskich artystów zawierają podpisy prawie jednej szóstej ludności Polski w 1926 r., w tym podpisy członków rządu, samorządów lokalnych, przedstawicieli duchowieństwa i wspólnot religijnych, organizacji społeczno-politycznych, przemysłu, instytucji akademickich i wojska, a także milionów dzieci szkolnych. Kolekcja została uroczyście wręczona Prezydentowi Calvinowi Coolidge’owi, który przekazał ją na przechowanie do Biblioteki Kongresu.

Polska Deklaracja oprócz tego, że jest szczególnym dowodem wdzięczności narodu polskiego, jest również bezcennym źródłem wiedzy dla genealogów, historyków i badaczy. Druga Wojna Światowa wybuchła 13 lat po zbiórce podpisów. Polska zaatakowana jednocześnie przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki doznała ogromnych strat. Około sześć milionów polskich obywateli, w tym trzy miliony polskich Żydów straciło życie.Samuel Ponczak, kierujący projektem digitalizacji Klasa 1926, zauważył „dla tych, którzy nie przeżyli wojny, w wielu przypadkach, podpisy w tej deklaracji są jedynym świadectwem, że istnieli.” Ponczak, który sam jest Ocalałym z Holocaustu, dodał „poprzez nasze wysiłki na rzecz digitalizacji przywracamy utraconą historię”. /źródło: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie/

Opublikowano 10 stycznia 2018

Facebook