Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Medal dla młodych ekologów z Witkowic

W poniedziałek, 24 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Łękach odbyła się kolejna, czwarta już edycja konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego o Puchar Dyrektora Szkoły pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty. Jak podkreślają nauczyciele, konkurs, organizowany przez nauczyciela przyrody Marzenę Pencko, jest doskonałą okazją do upowszechniania wiedzy o otaczającym nas środowisku przyrodniczym i ekologii wśród młodzieży szkolnej.

– Mamy nadzieję, że zaprocentuje też świadomym podejściem dorosłych już mieszkańców gminy do ochrony środowiska – zaznaczają i dodają, że jest on również możliwością spotkania i wymiany doświadczeń nauczycieli przyrody ze szkół w całej gminy.

W tym roku w zmaganiach konkursowych wzięło udział osiem zespołów reprezentujących placówki gminy Kęty. O godzinie 10:00, po przywitaniu wszystkich uczestników przez dyrektor szkoły Iwonę Srokę wraz z opiekunami rozpoczęła się rywalizacja.

Formuła konkursu polega na tym, że trzyosobowe zespoły, po przedyskutowaniu między sobą, udzielają właściwej odpowiedzi. Każde pytanie jest punktowane przez członków jury na bieżąco, a punktacja umieszczana na tablicy wyników. Pozwala to drużynom śledzić liczbę zdobytych punktów, jak również dodaje rywalizacji emocji.

Tegoroczny konkurs wymagał, aby uczniowie wykazali się szeroką wiedzą z zakresu ekologii, znajomości parków narodowych w naszym województwie, umiejętnością posługiwania się przyrządami przyrodnika i mapą.

Po dwudziestym, ostatnim pytaniu zawodnicy mogli ochłonąć i porozmawiać z kolegami z innych szkół przy przygotowanym poczęstunku. Konkurs zakończyło uroczyste podsumowanie wyników rywalizacji i wręczenie przez I zastępcę burmistrza Gminy Kęty Rafała Ficonia i dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej Tomasza Bieleckiego nagród zwycięskim drużynom. 

W tym roku triumfowała i otrzymała puchar drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach, drugie miejsce przypadł uczniom ze Szkoły Podstawowej w Łękach, a na trzecim uplasował się zespół ze szkoły w Witkowicach.

Uczniowie tych drużyn otrzymali medale i nagrody książkowe. Każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający jego udział w konkursie. W podsumowaniu konkursu podkreślano znaczenie tego rodzaju inicjatyw dla kształtowania właściwej postawy ekologicznej wśród społeczeństwa. Docenione zostało również zaangażowanie nauczycieli przygotowujących uczestników konkursu.

Źródło: ZS-P w Łękach

Opublikowano 25 kwietnia 2017

Facebook