Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Skoczowski chór „Laudate Dominum” zaśpiewał w Witkowicach

Chór ze Skoczowa - Witkowice 15 stycznia 2017 (15)W minioną niedzielę gościliśmy w naszym kościele chór „Laudate Dominum” z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Parafia ta była przez 15 lat domem posługi naszego proboszcza ks. Stanisława Lipowskiego. Jak udało się nam dowiedzieć, ks. Stanisław był wtedy opiekunem chóru. “Przez 15 lat słuchałem różnych utworów i śpiewów” – wyznał ks. Stanisław dziękując muzykom za przyjęcie zaproszenia i ubogacenie niedzielnej Mszy św. “Dzięki temu, że byłem przez 15 lat na Śląsku Cieszyńskim, zaszczepiałem tam zwyczaje dawnej diecezji krakowskiej i małopolskiej, a przez to, że tam poznałem nowe zwyczaje, inne Kościoła śląskiego, możemy ubogacać ten nasz Kościół małopolski pieśniami i zwyczajami, które są śpiewane na Śląsku Cieszyńskim” – dodał kapłan, podkreślając, że jest to przecież nasza jedna, wspólna diecezja bielsko-żywiecka.

Wśród kolęd i pieśni bożonarodzeniowych artyści zaprezentowali “Adeste Fideles” (Przybądźcie wierni) – średniowieczny hymn katolicki na okres Bożego Narodzenia nieznanego autorstwa (jedyną pewną informacją o pochodzeniu pieśni jest imię i nazwisko kopisty, który zapisał tekst i melodię popularnej pieśni irlandzkiej – sir John Francis Wade (1711-1786). Autor ten sporządził kopię hymnu między 1743-1744 dla katolickiego chóru w Douai na północy Francji) oraz “O Holy Night” (Ta Święta Noc) – kolędę skomponowaną przez Adolphe Adama w 1847 do słów “Minuit, chrétiens” autorstwa Placide Cappeau (1808-1877). Autorem angielskiego tekstu był John Sullivan Dwight.
Na zakończenie Mszy św. odśpiewano w postawie stojącej “Te Deum” – hymn wykonywany w kościołach na Śląsku Cieszyńskim.

Chór „Laudate Dominum” liczy ponad 30 osób i od 2002 roku prowadzi go Barbara Gruba. Od 2000 roku akompaniuje mu kościelny organista, Piotr Paszyna.  W 2014r. obchodził 30. rocznicę swego reaktywowania, chociaż historia śpiewania w skoczowskim kościele pod Kaplicówką sięga o wiele dalej. Dokładna data założenia chóru jest dość trudna do ustalenia. Wiadomo tylko, że istniał już w XVIII wieku, ponieważ z tego okresu są zachowane partytury utworów na chór i orkiestrę. Najstarszy zabytek w bibliotece chóralnej – „Mottetto Pastoritium in G”, skomponowany przez Jacobiego Pudra w 1779 roku – świadczy o tym, że ponad 200 lat temu w Skoczowie działała spora grupa śpiewaków i instrumentalistów.

Juraschek – to pierwsze nazwisko dyrygenta i organisty, jakie pojawia się w dokumentach z 1802 roku. W latach 1811-1849 działał w Skoczowie Jacobus Zdrahalik, dyrygent i kompozytor, po którym – w drugiej połowie XIX wieku – pałeczkę przejęli Sebetowsky i Zembal. Od 1891 roku przez 22 lata obowiązki organisty i dyrygenta sprawował Edward Czajanek. Chór liczył wówczas 30 osób. W 1913 roku funkcję organisty objął Coufal, ale był nim tylko 10 miesięcy, do czasu wybuchu wojny. W kolejnych latach ówczesny proboszcz, ks. Jan Ewangelista Mocko, miał problem ze znalezieniem organisty, dlatego funkcję tę pełnił nauczyciel skoczowskiej szkoły, Wiktor Zache. Od 1917 roku jego miejsce zajęli Błażek, Suchu, Rubinger oraz w 1932 roku Antoni Poćwierz. Pod jego okiem chór rozwijał się i prowadził bardzo ożywioną działalność, licząc 60 członków.

Po wojnie, w 1953 roku wznowiono działalność chóru kościelnego, do którego zgłosiła się większość osób śpiewających w nim wcześniej, a także grupa młodych ludzi. Dyrygentem został Franciszek Janicki, profesor Szkoły Muzycznej im. Karłowicza w Katowicach. Kiedy pod koniec lat 50. przeniósł się na stałe do Katowic, na jego miejsce wrócił Antoni Poćwierz, z którym współpracę podjął miejscowy organista, Leopold Kobiela, grający w kościele od 1954 roku. W latach 70. przerwano jednak działalność chóru.

W styczniu 1984 roku, staraniem dawnej chórzystki Marii Glajc oraz dzięki przychylności proboszcza ks. Alojzego Zubra, kolejny raz reaktywowano działalność chóru. Funkcję dyrygenta objął ponownie Antoni Poćwierz, a po jego śmierci, w 1989 roku, pałeczkę przejął Leopold Kobiela. W 2002 roku przekazał ją dalej, swojej córce, Barbarze Gruba, która prowadzi chór do dziś.

Artyści posiadają w swoim repertuarze ponad 100 utworów – przede wszystkim pieśni sakralne, ale też patriotyczne, okolicznościowe i ludowe. Chór nie tylko uświetnia uroczystości religijne w swojej parafii, ale występuje w wielu sanktuariach i kościołach na terenie naszego kraju oraz poza jego granicami. W 2005 roku został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.Chór ze Skoczowa - Witkowice 15 stycznia 2017 (2) Chór ze Skoczowa - Witkowice 15 stycznia 2017 (6) Chór ze Skoczowa - Witkowice 15 stycznia 2017 (7) Chór ze Skoczowa - Witkowice 15 stycznia 2017 (10) Chór ze Skoczowa - Witkowice 15 stycznia 2017 (15)

galeria zdjęć⇓Chór ze Skoczowa - Witkowice 15 stycznia 2017 (2)

Autor: Kamilla Frysztacka

Opublikowano 17 stycznia 2017

Facebook