Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Konkurs plastyczny “Co skrywa ocean?”

Dom Kultury w Kętach włączając się w Międzynarodowe Obchody Dnia Dziecka, przygotował konkurs, którego przedmiotem jest wykonanie PRZESTRZENNEJ pracy plastycznej, związanej z tematem przewodnim wydarzenia – OCEANEM.

1 czerwca galeria na parterze DK zamieni się w podwodny świat, pełen skarbów, które skrywa podwodna toń. Zapraszamy Was do udziału i liczymy na kreatywność! Możecie wykonać pracę samodzielnie lub z pomocą całej rodziny. Może Wasza paczka znajomych chce stworzyć coś wspólnie? Nie ma sprawy! 

Cele konkursu:
– pobudzanie aktywności artystycznej dzieci,
– pobudzenie zachowań pro-ekologicznych i wrażliwości na ochronę środowiska,
– rozwijanie zdolności manualnych,
– inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
– wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

Przewidzieliśmy następujące kategorie konkursowe:
– dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
– dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
– dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej,
– prace zbiorowe (np. rodzinna, praca stworzona przez grupę dzieci z przedszkola/szkoły).

Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.

Prace konkursowe wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach do dnia 23 maja 2019 roku. Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na wernisażu wystawy w Domu Kultury w Kętach w dniu 1 czerwca 2019 roku podczas imprezy plenerowej „Dzień EKO – Dziecka”. Prace zakwalifikowane do wystawy (nie tylko laureatów) będą do odebrania dopiero po wystawie pokonkursowej od 25 czerwca do 5 lipca 2019 roku. Prace nieodebrane do dnia 5 lipca 2019 roku nie będą przechowywane.

Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Kaja Sewera dostępna pod numerem telefonu 33 844 86 74, e-mail: kaja.sewera@domkultury.kety.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN 

SPONSOREM GŁÓWNY WYDARZENIA JEST OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie gminy Kęty Spółka realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim. Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy. Więcej informacji na stronie: http://www.gaz-system.pl

Opublikowano 6 maja 2019

Facebook