Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Konkurs „Kęcki Senior Roku”: Gmina Kęty nagrodzi społeczników, sportowców i artystów

Gmina Kęty ogłasza start wyjątkowej zabawy – Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019”. Jego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie ponadprzeciętnych postaw seniorów i promowanie inicjatyw prospołecznych – w szczególności skierowanych do seniorów – zrealizowanych w roku 2018 w naszej okolicy.

Zasady plebiscytu są bardzo proste. Jeśli znasz seniora, który w zeszłym roku był aktywnym członkiem naszej społeczności lokalnej, działał w organizacji pozarządowej, klubie seniora, grupie nieformalnej itp. i angażował się w pomoc innym, działania prospołeczne oraz inne inicjatywy, zgłoś jego kandydaturę w Urzędzie Gminy Kęty.

Zgłoszenia należy dokonać na specjalnym formularzu, dostępnym >>> w regulaminie <<<. Zgłaszającym może być przedstawiciel organizacji pozarządowej, klubu seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, fundacji, grupy nieformalnej itp., jednym słowem osoba, która najlepiej zna dokonania pretendenta do tytułu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019”.

Uwaga! Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na udział w zabawie!

Seniorzy nagrodzeni zostaną w 4 kategoriach konkursowych, którymi są:

  • działalność społeczna i wolontariat,
  • sport i aktywność fizyczna,
  • twórczość literacka i artystyczno-rękodzielnicza,
  • działalność artystyczno-sceniczna (w tym teatr, taniec i śpiew, performance).

Zgłaszający może łącznie dokonać zgłoszenia czterech kandydatów (po jednym we wszystkich kategoriach). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lipca.

Oceny merytorycznej zgłoszeń dokona Kapituła Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019”, powołana przez Organizatora Konkursu – Gminę Kęty. Werdykt Kapituły poznamy w październiku, podczas Gminnego Dnia Seniora.

Więcej szczegółów a także formularz zgłoszeniowy i informacje na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zabawy znajdą Państwo w regulaminie Konkursu „Kęcki Senior Roku – edycja 2019”.

Regulamin Konkursu Kęcki Senior Roku edycja 2019

źródło: UG Kęty

Opublikowano 24 czerwca 2019

Facebook