Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Komunikat Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach – lek. med. Adama Piskorza w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną

 

Drodzy Pacjenci

W związku z epidemią Koronawirusa SARS-CoV-2 zalecamy ograniczenie bezpośredniego kontaktu z naszą Przychodnią.

 

I.

W celu ograniczenia ryzyka zarażenia w poradniach specjalistycznych:

Poradni Chirurgii Ogólnej,

Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej,

Poradni Dermatologicznej,

Poradni Ginekologiczno – Położniczej,

Poradni Otolaryngologicznej,

Poradni Endokrynologicznej,

Poradni Diabetologicznej,

Poradni Rehabilitacji Medycznej

przyjęcia zostają ograniczone tylko do przypadków pilnych, które wcześniej zostały telefonicznie skonsultowane przez lekarza specjalistę.

Pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w planowanym wcześniej terminie będą na bieżąco informowani telefonicznie o nowych terminach konsultacji specjalistycznych.

II.

W celu ograniczenia ryzyka zarażenia prosimy pacjentów o zgłaszanie się na Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną tylko w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

III.

W Poradni Medycyny Pracy będą przyjmowane wyłącznie osoby:

  • skierowane na badania okresowe, których ważność dokumentów dopuszczających do pracy kończy się w terminie nie dłuższym niż 7 dni ,
  • skierowane na badania wstępne,
  • skierowane na badania kontrolne (zwolnienie lekarskie powyżej 30 dni).

IV.

W Pracowni Rehabilitacji i Fizykoterapii przyjęcia pacjentów zostają czasowo wstrzymane.

Pacjenci, którzy nie zostaną przyjęci w planowanym wcześniej terminie będą na bieżąco informowani telefonicznie o nowych terminach zabiegów.

V.

W Laboratorium Analitycznym wykonywane są tylko pilne badania zlecone przez lekarza.

VI.

W Poradni Leczenia Uzależnień przyjęcia pacjentów zostają czasowo wstrzymane.

Dyrektor
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach
Adam Piskorz

Opublikowano 16 marca 2020

Facebook