Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Komunikat Burmistrza w związku z organizacją imprez i spotkań

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie organizacji imprez masowych, spotkań w ramach działalności Kół, Stowarzyszeń, Klubów i Związków oraz uroczystości skupiających większą ilość osób Burmistrz Gminy Kęty informuje:

Burmistrz nie ma żadnych podstaw i narzędzi prawnych do wydania zakazu organizowania takich spotkań i prowadzenia bieżącej działalności. Mając jednak na uwadze, że wiele z lokalnych grup skupia się wokół aktywności seniorów, Burmistrz nie rekomenduje prowadzenia działalności zakładającej udział większej ilości osób. Biorąc pod uwagę dobro uczestników przypomina jednocześnie o wciąż obowiązujących zasadach sanitarnych (obowiązek zachowania bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa, możliwie jak najczęstsza dezynfekcja rąk).

Gmina Kęty nie podejmie się organizacji żadnych imprez masowych (w tym Dni Kęt oraz Dożynek Gminnych) w terminie do końca sierpnia 2020 r. W tym czasie nie zostaną również udzielone patronaty dla organizowanych imprez zakładających gromadzenie się ludzi. Burmistrz nie rekomenduje organizacji imprez przez Kluby, Stowarzyszenia, Koła i Związki, jednak w tym przypadku również nie ma podstaw i narzędzi prawnych do wydania zakazu. Warto podkreślić, że odpowiedzialność za organizację i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprezy/spotkania spoczywa na jej organizatorze.

 

Krzysztof Jan Klęczar, Burmistrz Gminy Kęty

Opublikowano 22 lipca 2020

Facebook