Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Komunikat Burmistrza Gminy Kęty w sprawie planowanego strajku nauczycieli

Burmistrz Gminy Kęty informuje, że Gmina Kęty nie jest stroną w sprawie planowanego strajku w oświacie. Strajk nauczycieli, w ramach którego pedagodzy walczą o lepszą szkołę, godne warunki pracy i podniesienie wynagrodzeń za swoją posługę, ma charakter ogólnopolski, a lokalne samorządy nie mogą ingerować w indywidualne decyzje nauczycieli co do przystąpienia bądź nieprzystąpienia do protestu.

W trosce o wszystkie dzieci, uczące się w gminnych przedszkolach i szkołach, Burmistrz Gminy Kęty oraz dyrektorzy placówek zapewniają jednak, że począwszy od poniedziałku 8 kwietnia (termin rozpoczęcia zapowiadanej akcji), bez względu na indywidualne decyzje pedagogów co do podjęcia strajku, wszystkie jednostki edukacyjne będą otwarte.

Sytuacja jest niezwykle dynamiczna. W Warszawie pomiędzy przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i strony rządowej trwają i najprawdopodobniej do ostatniej chwili trwać będą negocjacje i rozmowy. Zapewniam jednak, że niezależnie od ich finalnego przebiegu oraz podjętych porozumień, dyrektorzy wszystkich gminnych placówek edukacyjnych są przygotowani na ewentualne odstąpienie nauczycieli od wykonywania czynności służbowych. Z całą stanowczością informuję, że żaden uczeń w gminie Kęty nie pozostanie bez opieki – oświadczył Krzysztof Jan Klęczar.

O wszelkich zmianach lub decyzjach, jakie zapadną podczas negocjacji rządu z ZNP, rzutujących na sytuację kęckich szkół i przedszkoli, będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

UG Kęty

Opublikowano 5 kwietnia 2019

Facebook