Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kółko Regionalne przy ZS-P w Witkowicach

Kółko Regionalne przy ZS-P w Witkowicach zostało powołane na jednej z wrześniowych konferencji Rady Pedagogicznej 2012 roku decyzją dyrektor zespołu, pani Bożeny Kubisiak wraz z kilkunastoma innymi zajęciami pozalekcyjnymi skierowanymi do uczniów naszej szkoły. Zajęcia zostały określone, jako jedna godzina lekcyjna tygodniowo (45 minut). Są to zajęcia pozalekcyjne, dobrowolne. Na opiekuna tych zajęć zostałem wyznaczony, jako nauczyciel historii. ib_p049_6_6Cel zajęć określiłem jako kontynuację wcześniej podejmowanych zajęć w placówce : „Zachęcanie do rozbudzania umiłowania swojej małej ojczyzny poprzez poznawanie otoczenia, ludzi, historii. Zwracanie uwagi na niedostrzegane elementy krajobrazu, architektury, kultury i tradycji.” Cel ten postanowiłem realizować poprzez: zajęcia w szkole, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy, warsztaty.ib_p080_11_2ib_p001_15_4 Przy zapraszaniu gości, jako kryterium kieruję się: by były to osoby zasłużone w jakiś sposób dla środowiska; szczególnie znane w środowisku lub nieznane a warte poznania; chcące przekazać jakieś prawdy historyczne ze swego życia, otoczenia, środowiska lub uczestniczące w ważnych wydarzeniach; posiadające jakieś pasje, hobby; mogące opowiedzieć o wykonywanej pracy bądź zawodzie; chcące nauczyć dzieci jakiejś umiejętności. Jak dotąd lista osób, które pragnąłbym zaprosić nie kurczy się a nieustannie rozrasta.ib_p002_4_5W roku szkolnym 2012 / 2013 uczestnicy zajęć poznawali postacie historyczne znane i nieznane z naszej okolicy; poznawali swoją miejscowość przez internet, a także na starych mapach i w kronikach. Oglądali filmy o kęckich klasztorach. Upamiętniali miejsca pamięci Witkowian. Spotykali się z ciekawymi ludźmi: Panem Markiem Szczepańskim, panią Urszulą Warmuz–Raś, panią Teresą Wykręt, Siostrami Klaryskami, panią Stanisławą Waliczek, panią Wacławą Stramecką, ks. Stanisławem Sadlikiem. Słuchali wykładu pana dr Przemysława Stanko. Moim zdaniem właśnie ludzie są największym bogactwem każdej miejscowości. Oni również są twórcami i najlepszymi świadkami naszej historii oraz najlepiej budują naszą tożsamość. Szczególną uwagę uczestnicy zajęć poświęcili 150–tej rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Zwiedzali najbliższą okolicę: dwukrotnie Kęty oraz Porąbkę, Porębę Wielką, Oświęcim.p041_1_11

Okazywało się wielokrotnie, że cudze chwalimy a swego nie znamy. Ponadto systematycznie brali udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez pracowników kęckiego muzeum dotyczących: schadzki mistrzów cechowych, życia na wsi, przeszłości zaklętej w przedmiotach, rycerzy i rabusiów, sztuki bożonarodzeniowej, tradycyjnych metod zdobienia wielkanocnych jaj. Ponadto wzięli udział w Orszaku Trzech Króli.

W roku szkolnym 2013 / 2014 członkowie Kółka Regionalnego kontynuowali podjęte w poprzednim roku działania. Spotkali się już z: panią Renatą Bożek, panem Wojciechem Frysztackim, panem Romanem Wyciskiem, panem Romanem Bałajem, panem Władysławem Klęczarem, panem Czesławem Dokupilem, panem Edwardem Radwanem. To zawsze przejmujące spotkania. Dziś niestety dzieci i młodzież tylko sporadycznie słuchają dawnych opowieści swoich rodziców i dziadków tracąc niepowtarzalne dobro. Zwiedzali Lanckoronę, Bielsko-Białą, kopalnie węgla kamiennego w Zabrzu, elektrownie w Porąbce i Porąbce–Żar, Żywiec, Urząd Miasta i Gminy Kęty, cegielnię w Kętach. Również w tym roku uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli Gminy Porąbka. Brali także udział w warsztatach muzealnych kęckiego muzeum związanych z: nauką w szkole sprzed wieków, etno- badaniami, bożonarodzeniowymi zwyczajami (innymi niż w roku ubiegłym), judaicą, komiksem historycznym, legionami I Brygady J.Piłsudskiego.DSC_0013

Wybieramy się w tym roku jeszcze na warsztaty wielkanocne poświęcone palmom, tradycyjnym, ale w niepopularnym dziś wydaniu oraz na warsztaty tradycyjnego tkactwa. Przy współpracy z muzeum realizowali projekty badań terenowych dotyczących szkolnictwa, obrzędowości, architektury drewnianej wsi. Dzięki paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Witkowicach: pani Grażynie, Beacie, Joannie Migdałek poznawali podstawy szydełkowania. Umówieni jesteśmy na haftowanie i robienie na drutach. To również były świetne okazje by z sobą pobyć. Uczniowie przedstawili apel poświęcony Żołnierzom Niezłomnym – Wyklętym. ib_p002_5_3Zajęcia najczęściej znacznie przekraczają ramy godziny lekcyjnej. Cieszy mnie fakt, że spora grupa uczniów zainteresowana jest odkrywaniem swej tożsamości i budowaniem poczucia wartości z bycia mieszkańcem tej miejscowości i okolic. Wydaje mi się, że jest to jakaś cząstka realizowana już w wielu wymiarach w wielu z rodzin. Wydaje mi się także, że trafiłem w doborze celu i sposobów realizacji.

p051_7_5Dziękuję Wszystkim z Państwa, którzy   zgodziliście   się znaleźć czas i podzielić z dziećmi swoimi doświadczeniami, przeżyciami, pasjami. Faktem jest, że z różnych przyczyn nie wszyscy odpowiadają pozytywnie na moje zaproszenia. Do końca roku szkolnego pozostały nam jeszcze trzy miesiące i plany mamy ambitne. Mam nadzieję, że uda nam się je razem z dziećmi zrealizować.

 Kazimierz Witold Nowakowski

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem roku szkolnego 2013/2014 oraz śledzenia bieżących wydarzeń.

 

Facebook