Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

I Festyn Seniorów – szampańska zabawa do białego rana!

W sobotę, 23 września, w Remizie OSP w Witkowicach odbył się I Festyn Seniorów, zorganizowany przez Miejską Radę Seniorów w Kętach oraz Klub Seniora „Pod Złotym Dębem” z Witkowic.

Część oficjalną uroczystości poprowadziła młodzież z ZS-P w Witkowicach, która również zaprezentowała pełen humoru program artystyczny. Podczas festynu wystąpili członkowie Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” z Witkowic, Zespół Śpiewaczy KGW z Nowej Wsi, Zespół Śpiewaczy KGW z Witkowic oraz zespół taneczny UTW z Kęt. Goście mogli również wysłuchać pięknego koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Witkowice.

Przybyłych na uroczystość powitała prezes „Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” – Krystyna Niedziela oraz wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Kętach – Krystyna Mirańska-Handzlik.

Życzenia i podziękowania na ręce pani Krystyny złożył wicestarosta oświęcimski Jarosław Jurzak, wręczając „coś węgierskiego dla pań i coś greckiego dla panów” na długie jesienne wieczory.

Burmistrz Gminy Kęty, Krzysztof Jan Klęczar,  w imieniu kęckiego samorządu pogratulował inicjatywy organizacji spotkania. Zwracając się do przedstawicieli gminnych organizacji seniorskich podkreślił znaczenie wspólnoty. – To bardzo ważne, że seniorzy tak pięknie potrafią się zjednoczyć – dodał na koniec.

Specjalny puchar pani Krystyna Niedziela otrzymała z rąk Rafała Foita z Bisiness Management Clubu z Gliwic – Super Przewodnicząca Krystyna Niedziela – Wyróżnienie Stowarzyszenia BMC.

Po części artystycznej odbył się poczęstunek oraz wspólne biesiadowanie i zabawa przy rytmach muzyki z lat 80.

Festyn pierwotnie miał odbyć się na terenach przy OSP w Witkowicach, jednak ze względu na złą pogodę zorganizowano go wewnątrz. Kolejny raz seniorzy udowodnili, że nawet w czasie deszczu można się świetnie bawić.

Pomysłowość przygotowanych występów i energia uczestników jest niewątpliwie wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. wicestarosta oświęcimski Jarosław Jurzak, burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, dyrektor ZS-P w Witkowicach – Bożena Kubisiak, sołtys Witkowic – Marian Zaręba, przewodniczący rady Programowej UTW w Kętach – Andrzej Mróz, proboszcz witkowickiej parafii – ks. Stanisław Lipowski, radny Rady Powiatu – Dariusz Gawęda, członkowie Klubu Seniora „Wrzos” z Malca, członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Kętach, członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Oświęcimiu, przedstawiciele Bisiness Management Club z Gliwic oraz sołtysi i przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów w gminie Kęty.

Organizatorzy składają gorące podziękowania sponsorom wydarzenia: Tadeuszowi i Barbarze Wróbel z Firmy „Autokontener” z Witkowic, Iwonie i Pawłowi Zmilczakom z Firmy Euro-Wind, Kółku Rolniczemu z Witkowic z prezes Beatą Migdałek, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Witmet” z Witkowic, Piekarni „Piskorek” z Nowej Wsi, Bisiness Management Club z Gliwic oraz Gminie Kęty.

galeria zdjęć⇓

Opublikowano 23 września 2017

Facebook