Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Zgodnie z komunikatem spółki Komax podajemy do Państwa wiadomości terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz chemikaliów.

Zbiórka wielkogabarytów, która przeprowadzona zostanie wedle poniższego harmonogramu między wrześniem a listopadem, dotyczy nieruchomości zamieszkałych.

Sołectwo Bielany – 25 września 2020 r.

Sołectwo Łęki  – 28 września 2020 r.

Kęty – miasto (teren zabudowy jednorodzinnej) – 29 września 2020 r.

Kęty Podlesie- 1 października 2020 r.

Sołectwo Bulowice- 15 października 2020 r.

Sołectwo Witkowice – 22 października 2020 r.

Sołectwo Malec – 27 października 2020 r.

Sołectwo  Nowa Wieś – 29 października 2020 r.

Kęty – miasto (teren zabudowy wielolokalowej) – 19 listopada 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej gminy mają możliwość nieodpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, chemikaliów oraz odpadów wielkogabarytowych we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK-i czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 31 sierpnia 2020

Facebook