Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gratulacje, podziękowania i awanse

o20811d13 października 2016 roku dyrektorzy i nauczyciele publicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Kęty uczestniczyli w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość była podsumowaniem osiągnięć pedagogów oraz ich wkładu w rozwój własnej kariery i w sukcesy uczniów. O oprawę artystyczną spotkania zadbali uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi.

Na zakończenie uroczystości Krzysztof Jan Klęczar w asyście zastępcy Rafała Ficonia i dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy Kęty Tomasza Bieleckiego wręczył odznaczenia i listy gratulacyjne uhonorowanym nauczycielom i dyrektorom.

Nauczyciele, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:

ks. Tomasz Hahn – nauczyciel ZSG nr 2 w Kętach

Dorota Zaborowska – nauczyciel SPWP nr 8 w Kętach

Anna Handzlik – nauczyciel SPWP nr 8 w Kętach

Anna Klęczar – nauczyciel ZSP w Bulowicach

Aneta Tracz – nauczyciel ZSP w Bulowicach

Katarzyna Stokłosa – nauczyciel SPWP nr 7 w Kętach.

 

Nauczyciele, którzy uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego:

Aleksandra Sroka – nauczyciel ZSG Nr 1 w Kętach

Dorota Katańska – nauczyciel ZSG Nr 1 w Kętach

Tomasz Sysak – nauczyciel ZSG Nr 2 w Kętach

Agata Baścik-Majda – nauczyciel ZSG Nr 2 w Kętach

Barbara Mleczko – nauczyciel ZSP Nr 3 w Kętach

Danuta Wojtaszewska – nauczyciel ZSP Nr 3 w Kętach

Renata Martyniak – nauczyciel ZSP w Bulowicach

Anna Kuczmierczyk – nauczyciel ZSP w Bulowicach

Teresa Wenda – nauczyciel ZSP w Łękach

Barbara Wróbel – nauczyciel ZSP w Witkowicach

Paweł Kurnik – nauczyciel ZSP w Witkowicach.

 

W uroczystości udział wzięły również cztery nauczycielki, które za swoje szczególne osiągnięcia zawodowe otrzymały medal Komisji Edukacji Narodowej:

Sławomira Syty – nauczyciel SP w Malcu

Edyta Jabłonka – nauczyciel ZSG nr 2 w Kętach

Jolanta Nycz – nauczyciel ZSG nr 2 w Kętach

Magdalena Rodak – nauczyciel ZSG w Nowej Wsi.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Gminy Kęty przyznał również specjalne nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wraz z gratulacjami otrzymali je:

Krystyna Kuś – nauczyciel ZSP w Bulowicach

Dorota Moroń – nauczyciel ZSP w Bulowicach

Aleksandra Waluś – nauczyciel ZSG nr 2 w Kętach

Jolanta Kołodziejczyk – nauczyciel ZSG nr 2 w Kętach

Lidia Biernat – nauczyciel ZSG nr 1 w Kętach

Kinga Bogunia – nauczyciel ZSG nr 1 w Kętach

Barbara Sikora – nauczyciel ZSP nr 3 w Kętach

Renata Więcek – nauczyciel SP w Malcu

Marzena Pencko – nauczyciel ZSP w Łękach

Edyta Jurzak – nauczyciel ZSP w Witkowicach

Joanna Gabryś – nauczyciel ZSG w Nowej Wsi

Henryk Bertolin – nauczyciel ZSG w Bielanach

Ewa Sedeńko – dyrektor ZSG Nr 1 w Kętach

Grzegorz Żak – dyrektor ZSG w Nowej Wsi

Agata Kuder – dyrektor SPWP Nr 9 w Kętach

Dariusz Mędrzak – dyrektor ZSG w Bielanach.

 

Źródło/foto: UG Kętyo20798d o20805d o20811d o20813d

Opublikowano 14 października 2016

Facebook