Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Relacja z gminnych zawodów sportowo – pożarniczych

3 czerwca na boisku w Bielanach spotkali się strażacy jednostek OSP gminy Kęty, by wziąć udział w dorocznych Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych. Rywalizacji przyglądał się Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu dh Jerzy Obstarczyk, Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar, Zastępca Burmistrza Rafał Ficoń, radni Rady Miejskiej w Kętach, sponsorzy a także kibice.

Podczas ceremonii otwarcia zawodów, któremu towarzyszyła gra orkiestry dętej OSP Witkowice, wręczono odznaki “Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” druhom z OSP Bielany. Zawody były też okazją do podziękowania za długoletnią, bo ponad 20-letnią pracę na rzecz jednostki byłemu naczelnikowi OSP Bielany, druhowi Jerzemu Wójcickiemu, któremu wręczono pamiątkową statuetkę. Puchar z okazji 25 lecia Państwowej Straży Pożarnej przekazano na ręce kapitana Michała Żydka – sędziego głównego zawodów.

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: musztra pododdziału pożarniczego, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Klasyfikacja końcowa po ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej wyglądała następująco:
I. Dziewczęta 10 – 15 lat:
1. OSP Bielany,
2. OSP Kęty Podlesie,
3. OSP Malec.

II. Chłopcy 10 – 15 lat:
1. OSP Bielany,
2. OSP Łęki,
3. OSP Malec.

III. Chłopcy 16 – 18 lat:
1. OSP Bielany,
2. OSP Kęty Podlesie,
3. OSP Witkowice.

IV. Dziewczęta 16 – 18 lat i kobiety:
1. OSP Łęki,
2. OSP Bielany,
3. OSP Malec.

V. Seniorzy:
1. OSP Bielany,
2. OSP Łęki II,
3. OSP Malec.

W konkurencji musztry najlepsze okazały się druhny z OSP Bielany.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kętach dziękuje druhom z OSP Bielany i Witkowice za przygotowanie obiektu oraz za organizację zawodów, Grupie Ratownictwa Medycznego OSP Kęty Podlesie za czuwanie nad zdrowiem uczestników zawodów, starszemu sierżantowi Zbigniewowi Kurnikowi za skrupulatne sędziowanie konkurencji musztry.

Szczególnie gorące podziękowania składamy darczyńcom – fundatorom cennych nagród w postaci sprzętu ratowniczego, który będzie służył podczas działań ratowniczych.

Sponsorzy tegorocznych zawodów:
– Gmina Kęty,
– Czesław Haczek,
– Arpapol 8 Bielsko – Biała,
– Mirosław Kawończyk,
– Gabryś – Sikora spółka jawna,
– Parmet – Bis – Jacek Szemik,
– Ośrodek Edukacji Szkolnej Sokrates Bielsko – Biała,
– Medi-mad Ireneusz Madeja, Krzysztof Śniatecki,
– Adam i Roman Góreccy,
– Jerzy Juraszek,
– Plast MM, GBX Elektronik Maciej Pękala, Tomasz Jaworowski,
– Tomasz Janczukowski,
– F.H. Metalex Tomasz Jekiełek.

Autor: ZOG ZOSP RP w Kętach, zdjęcia: Natalia Kućka oraz OSP Bielany

Opublikowano 13 czerwca 2017

Facebook