Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Eliminacje powiatowe 32. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK

Dom Kultury w Kętach po raz kolejny przyjął rolę gospodarza eliminacji powiatowych 32. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.
Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne działające na terenie powiatu oświęcimskiego i wadowickiego do udziału w eliminacjach.

TERMIN: 11 maja
Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia

Regulamin festiwalu i karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej w załącznikach.

Organizatorem 32. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK jest Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Dom Kultury w Kętach jest organizatorem eliminacji powiatowych dla powiatu oświęcimskiego i wadowickiego.

Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. Ponadto jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach.

Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

Najciekawsze prezentacje zaprezentowane w eliminacjach powiatowych będą kwalifikowane do spotkania finałowego.

Drugi etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu. Celem finału w Nowym Sączu jest prezentacja najlepszych grup województwa małopolskiego. Każdy zespół – finalista – otrzyma dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.

Informacji o eliminacjach powiatowych udziela Marta Koczur – instruktor Działu Programowo-Animacyjnego:
tel.kontaktowy: 33/ 844 86 77
fax. 33/ 845 27 10
mail: animator@domkultury.kety.pl

ZAŁĄCZNIKI:
Karta zgłoszeniowa_BAJDUREK
Regulamin_BAJDUREK

 

Autor: DK Kęty

Opublikowano 27 marca 2017

Facebook