Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Boże Ciało 2018

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wierni parafii św. Michała Archanioła w Witkowicach zgromadzili się przy Chrystusowym ołtarzu, by w szczególny sposób wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa obecnego pod postaciami Chleba i Wina.

Po Mszy św. ulicami Witkowic wyruszyła tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem, z udziałem przedstawicieli sołectwa, lokalnych organizacji, pocztów sztandarowych, pań z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych, dzieci w strojach komunijnych.  Dziewczynki sypały kwiaty, a liturgię Mszy św. oraz uroczystą procesję ubogaciły pieśni w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Witkowic. O bezpieczeństwo uczestników zadbali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach.

Boże Ciało to uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Po liturgii eucharystii następuje procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta Ewangelię. Na zakończenie procesji kapłan udziela wiernym błogosławieństwa. Uczestnictwo w procesji – to publiczna manifestacja wiary. Jest to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół Katolicki. Historia uroczystości Bożego Ciała sięga średniowiecza.

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta Bożego Ciała były objawienia Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Widzenia te zostały zinterpretowane jako skutek braku wśród świąt kościelnych dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi. Pod wpływem tych widzeń biskup Robert w 1246 r. ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1264 r. papież Urban IV bullą „Transiturus” ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła.

Na termin obchodów Bożego Ciała wyznaczono czwartek w oktawie Trójcy Przenajświętszej, jako upamiętnienie przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, jednak z powodu śmierci papieża Urbana IV jego bulla w tej sprawie nie została ogłoszona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII w 1317 r.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Niesiono podczas nich krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce. Budowano cztery ołtarze jako stacje procesyjne. W uroczystym pochodzie ze śpiewem uczestniczyło duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, bractwa kościelne, szkoły i rzesze wiernych. Od dawna znany jest również zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony, wianki natomiast wieszano na ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe zastosowanie. Otóż, gdy zmarł jakiś domownik, kładziono mu je pod głowę, natomiast zmielone zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.

Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez ludzką słabość. Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary.

W Polsce święto to obchodzi się w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę.

Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały się w Płocku. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

Boże Ciało w Polsce jest dniem wolnym od pracy. We Włoszech np. jest zwykłym dniem pracy. Kiedy w 1870 r. przestało istnieć Państwo Papieskie, zrezygnowano wówczas z organizowania procesji w Wiecznym Mieście. Zwyczaj ten przywrócił dopiero Jan Paweł II w pierwszym roku swego pontyfikatu. Jego następcy tradycję tę podtrzymali.

fot. Wojciech Frysztacki

galeria zdjęć ⇓

Opublikowano 3 czerwca 2018

Facebook