Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Biskup zarządził dyspensę od postu na najbliższy piątek

Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. biskup Roman Pindel udzielił dyspensy od postu dotyczącego spożywania potraw mięsnych na najbliższy piątek, 21 czerwca.

DYSPENSA OD WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH I ZACHOWANIA DNIA POKUTY

Dla dobra duchowego wszystkich wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne, na podstawie kan. 87 KPK, udzielam w piątek 21 czerwca 2019 roku, wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty.

Jednocześnie zachęcam do podjęcia dowolnej formy pokuty w innym czasie (np. odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje albo na biednych).

 

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK
Kanclerz Kurii

Bielsko-Biała, 18 czerwca 2019 roku
L. dz. 1012/2019

 

Opublikowano 19 czerwca 2019

Facebook