Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Będzie asfalt na gminnych drogach

6 sierpnia 2020 r. odbyło się oficjalne przekazanie dróg gminnych do remontu. Umowa na wykonanie tego zadania została zawarta 29 lipca 2020 r. pomiędzy Gminą Kęty a Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowo-Mostowym „DROG-BUD”.

Prace remontowe w sołectwach zostaną przeprowadzone na:

1)    ul. Lipowej w Bulowicach
2)    ul. Starowiejskiej w Witkowicach – od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Kanada do granicy z Bulowicami
3)    ul. Witkowskiej w Bulowicach – od granicy z Witkowicami do skrzyżowania z ul. Północną
4)    ul. Jana Kiepury w Nowej Wsi
5)    ul. Wrzosowej w Łękach

Roboty będą polegały przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji drogi, utwardzeniu poboczy oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Planowany termin realizacji zadania to koniec września 2020 roku.

źródło: Info Kęty

Opublikowano 7 sierpnia 2020

Facebook