Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Akcja społeczna “Koperta życia”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów włączył się w ogólnopolską akcję Koperta Życia.

Akcja skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia, w szczególności do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel oraz grupę krwi.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Lodówka powinna zostać oznakowana w widocznym miejscu specjalnie opracowaną naklejką lub magnesem.

Dzięki Kopercie Życia służby medyczne mogą skuteczniej i szybciej udzielić pomocy w razie jakichkolwiek interwencji.

W skład przygotowanych pakietów wchodzą:

– karta informacyjna

– plastikowa zamykana koperta

– naklejka lub magnes na lodówkę

Kopertę Życia można nieodpłatnie odebrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach w Dziale Usług Opiekuńczych przy ul. Sobieskiego 41 w Kętach w każdy poniedziałek w godzinach 9:30 – 11:30.

Osoba odbierająca pakiet Koperty Życia powinna mieć przy sobie dowód osobisty osoby starszej.

g2055d

Źródło: UG Kęty

Opublikowano 14 września 2015

Facebook