Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wszystko zaczyna się od przedszkola – uroczystości jubileuszowe 40-lecia powstania Przedszkola w Witkowicach

“Każde dziecko potrzebuje trochę pomocy,
trochę nadziei
i kogoś, kto w nie wierzy.”

Magic Johnson

“Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, cudem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.” – słowami zaczerpniętymi z “Myśli” Jana Pawła II, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Witkowicach pani Bożena Kubisiak, powitała 6 czerwca br. zebranych gości na uroczystości Jubileuszu 40-lecia powstania Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach.

Gala Jubileuszowa, zorganizowana w sali widowiskowej Domu Kultury w Kętach, zgromadziła licznych przybyłych. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie, nie zabrakło Posła Na Sejm RP pani Doroty Niedzieli, Wicestarosty Oświęcimskiego pana Jarosława Jurzaka wraz z przedstawicielami Rady Powiatu, Burmistrza Gminy Kęty pana Krzysztofa Kleczara, I Z-cy Burmistrza Gminy Kęty pana Rafała Ficonia, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej pana Tomasza Bieleckiego, przedstawicieli Rady Miejskiej w Kętach na czele z Przewodniczącym panem Markiem Nyczem, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach pani Elżbiety Kowalczyk, przedstawicieli Związków Zawodowych, Dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Kęty, przedstawicieli instytucji kultury oraz instytucji współpracujących z Przedszkolem w Witkowicach, Sołtysa Witkowic pana Mariana Zarębę, przedstawicieli lokalnych organizacji jak i  przedsiębiorców z terenu Witkowic.

Obecny był również, piastujący przed 40-tu laty stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania, inicjator, wraz ze społecznością Witkowic, powstania Przedszkola w Witkowicach, pan Stanisław Drabek.

Gorąco powitane zostały rodziny przedszkolaków, byli i obecni pracownicy Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach oraz wszyscy dobrodzieje zasłużeni dla Przedszkola.

Gala_40-lecie(26) Gala_40-lecie(27) Gala_40-lecie(28)

Podkreślając rangę Uroczystości Dyrektor złożyła serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które w 1975r przyczyniły się do powstania Placówki, dzięki którym mogła i może się ona dalej rozwijać, by stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dzieci w Witkowicach.

Burmistrz Gminy Kęty, pan Krzysztof Klęczar, w swoim wystąpieniu podkreślił wartość obchodzenia takich jubileuszy. Szczególne słowa skierował w stronę społeczności Sołectwa Witkowice zaznaczając jej szczególną jedność i wspólnotę. “Społeczność, która tworzy jedność. Społeczność, która wszystkie ważne uroczystości, te kościelne, patriotyczne, społeczne potrafi obchodzić wspólnie. Społeczność, która, gdy jest taka potrzeba, gdy wymagają tego okoliczności, gdy ktoś z tej społeczności potrzebuje pomocy, zawsze potrafi się zjednoczyć. Społeczność, która potrafi między sobą się spierać, a jednocześnie się szanować i szukać wspólnych rozwiązań.” – dodawał Włodarz zaznaczając, że podstawą budowania takiej społeczności jest wychowanie, a wielką rolę w tym procesie odgrywa szkoła i przedszkole.

Na koniec Burmistrz złożył najserdeczniejsze życzenia sukcesów na kolejne lata i zaoferował pomoc ze strony Gminy.

Gala_40-lecie(40)

Część artystyczną, zatytułowaną” Pieśń o ziemi naszej…”, w której w role artystów wcielili się obecni i byli wychowankowie przedszkola w Witkowicach,  poprzedziła prezentacja multimedialna, przedstawiająca zmiany, które na przestrzeli 40 lat dokonały się w witkowickim przedszkolu.

Gala_40-lecie(61) Gala_40-lecie(62)

W filmie wykorzystane zostały zdjęcia zgromadzone w kronikach SPWP w latach 1975 – 2015. Kroniki te można było obejrzeć holu Domu Kultury.

Wiele emocji i wzruszeń wzbudziły fotografie najstarszych absolwentów i pracowników Przedszkola. Wielu z nich, dziś jako zaproszeni goście, z drżeniem rąk próbowało odnaleźć się na zdjęciach i pokazać swoim pociechom.

Gala_40-lecie(326) Gala_40-lecie(328)
Wreszcie nastąpił długo wyczekiwany, szczególnie przez najmłodszych artystów, moment. Scena Domu Kultury zalśniła przepięknymi barwami kunsztownie dopracowanych strojów, a do widowni dobiegł gwar przedszkolaków. Tych najmłodszych, które zaledwie przed kilkoma miesiącami zaczęły swą przedszkolną przygodę, jak i ich “troszkę” starszych kolegów i koleżanki, pamiętających przedszkole sprzed 40-tu lat.

Gala_40-lecie(238)

Młodzi artyści zabrali widzów w niezwykłą podróż do miejsc ważnych dla każdego Polaka. Droga wiodła od Warszawy, poprzez góry, aż do miejsca, w którym dla większości witkowickich przedszkolaków rozpoczęła się życiowa przygoda, miejsca drogiego sercom Witkowian – do Witkowic.

Goście mogli wysłuchać, znane wszystkim, polskie piosenki i obejrzeć regionalne tańce. A wszystko to stworzone wspólnie przez różne pokolenia przedszkolaków.

Gala_40-lecie(90) Gala_40-lecie(100) Gala_40-lecie(107) Gala_40-lecie(114) Gala_40-lecie(117) Gala_40-lecie(129) Gala_40-lecie(134) Gala_40-lecie(138) Gala_40-lecie(144) Gala_40-lecie(158) Gala_40-lecie(160) Gala_40-lecie(162) Gala_40-lecie(163) Gala_40-lecie(169) Gala_40-lecie(175) Gala_40-lecie(176) Gala_40-lecie(187) Gala_40-lecie(188) Gala_40-lecie(225) Gala_40-lecie(121)

Występy zakończyły piosenki zaśpiewane razem przez byłych i obecnych wychowanków Placówki. Z ust małych i dużych popłynęły słowa miłości do Ojczyzny i zachwytu nad pięknem naszego kraju. Słowami piosenek “Pożegnanie” i “Przedszkolna fotografia” wychowankowie wyrazili wdzięczność swoim Paniom za wspólnie spędzone lata w Przedszkolu, za stworzenie “kraju dziecinnych lat”, za to, że było ich” drugim domem”.

Gala_40-lecie(241)

Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami, szczególne owacje dostali najmłodsi artyści. Ze sceny popłynęły podziękowania dla wszystkich pracowników Przedszkola w Witkowicach oraz życzenia dalszych wspaniałych lat.

Gala_40-lecie(274) Gala_40-lecie(277)

Szczególne podziękowania skierowane zostały w stronę osób, dzięki którym możliwe było zorganizowanie obchodów jubileuszowych w tak uroczystej formie, na czele z panią nauczyciel przedszkola Barbarą Wróbel, autorką scenariusza i koordynatorem wydarzenia.

Zwieńczeniem części artystycznej było uhonorowanie byłych pracowników Przedszkola w Witkowicach oraz osób wspierających działalność Placówki.Gala_40-lecie(266)Gala_40-lecie(289) Gala_40-lecie(293) Gala_40-lecie(303) Gala_40-lecie(307) Gala_40-lecie(305)

Obchody zakończyły się poczęstunkiem, gdzie przy kawie i smakołykach goście wspominali minione lata i snuli plany na przyszłość.

Gala_40-lecie(337) Gala_40-lecie(338) Gala_40-lecie(339) Gala_40-lecie(334)Gala_40-lecie(333)

Poniżej relacja z Wydarzenia przygotowana przez Telewizję Kęty oraz galeria zdjęć:

>>galeria zdjęć<<

Autor: Kamilla Frysztacka, redakcja@witkowice.com

Opublikowano 7 czerwca 2015

Facebook