Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Warsztat “Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych”

10 września w Krakowie odbędzie się otwarte spotkanie w ramach projektu „Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne”, na który organizatorzy zapraszają chętnych przedstawicieli samorządów, NGO oraz liderów wspólnot lokalnych. Spotkanie dotyczy analizy procesów świadczenia usług administracyjnych i obywatelskiego monitoringu działań JST.

10 września 2014 r. w Krakowie (Muzeum AK), odbędzie się warsztat pt. „Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych – dialog samorządu z trzecim sektorem”, który realizowany jest w ramach projektu „Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne”.

Spotkanie będzie miało na celu zaprezentowanie wyników prac prowadzonych we współpracy z organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w “Sieci na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych” oraz 20 gminami z województwa małopolskiego dotyczących analizy procesów świadczenia usług administracyjnych.

Warsztat będzie ponadto elementem działań upowszechniających rezultaty projektu i włączającym wypracowane narzędzia do głównego nurtu działań modernizacyjnych polskich samorządów.

Projekt Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, a jego partnerami: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz e-Governance Academy z Estonii.

Warsztat ma charakter otwarty, liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@sgpm.krakow.pl do dnia 8 września br.
Więcej szczegółów i ramowy plan warsztatu: Program warsztatów

20140829105826_0_s2 20140829105826_1_s1

 

 

 

 

Autor: Anna Siemek-Filuś
Źródło: UG Kęty
Opublikowano 4 września 2014

Facebook