Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Gminy Kęty

W poniedziałek, 20 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie burmistrzowi Gminy Kęty Krzysztofowi Janowi Klęczarowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2019.

Niezwykłe było jednak rozpoczęcie obrad – uroczyście pożegnano Komendanta Gminnego OSP RP w Kętach Józefa Szafrana, który pełnił swą funkcję przez ostatnie 14 lat, a w sumie przez 46 lat całym sercem oddany był służbie ludziom w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Więcej na stronie UG Kęty w artykule Podziękowania dla Józefa Szafrana: Zasłużonego kęczanina i podpory kęckiego pożarnictwa

Radni – po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu, Sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Informacją o stanie mienia komunalnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – udzielili Burmistrzowi Gminy Kęty Krzysztofowi Janowi Klęczarowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2019. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 4 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych. Uchwała została podjęta uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar podziękował swoim zastępcom i wszystkim współpracownikom, pracownikom Urzędu Gminy Kęty oraz jednostek organizacyjnych za pracę w trudnym 2019 r. Złożył podziękowania Wysokiej Radzie za udzielone absolutorium i udział w głosowaniu.

Zwrócił także uwagę na emocje, jakie towarzyszyły dyskusji nad podjęciem uchwały. – Jak są emocje, to znaczy, że komuś zależy. Jak są emocje, to znaczy, że warto walczyć. Nie zawsze musimy się zgadzać – podsumował, dziękując także za głosy sprzeciwu. Wyraził też nadzieję na dalszą wspólną, owocną pracę pomimo różnicy zdań.

Wcześniej podjęta została uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kęty wotum zaufania, uzyskując bezwzględną większość głosów ustawowego składy rady. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  4 radnych było przeciw,  3 radnych wstrzymało się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych. 

źródło: Info Kęty

Opublikowano 22 lipca 2020

Facebook