Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Usługi specjalistyczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje o pozyskaniu środków finansowych na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze 100 godzin dla 5 osób w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz środków własnych gminy Kęty. Całkowity koszt zadania to kwota 8 000 zł, z czego 4 000 zł pochodzi z pozyskanych środków przez Gminę Kęty.

Zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu z GOPS w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, tel. 33 845 28 70, e-mail: [email protected]

Opublikowano 13 sierpnia 2020

Facebook