Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Opublikowano 18 marca 2021

Apel o ograniczenie wizyt w urzędzie

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemicznymi apelujemy do mieszkańców gminy Kęty, by ograniczyli osobiste wizyty w kęckim magistracie oraz jednostkach podległych urzędowi. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest załatwianie spraw telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Urząd Gminy Kęty czynny jest zgodnie z podanymi godzinami otwarcia. Na chwilę obecną nie jest planowane skrócenie czasu pracy, jak również zamknięcie, jednak Burmistrz nie wyklucza, że może się to zmienić wraz z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych obostrzeń sanitarnych.

czytaj więcej

Opublikowano 17 marca 2021

Zaostrzone restrykcje od 20 marca

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dzisiaj, 17 marca, wprowadzenie dodatkowych restrykcji w całej Polsce, które będą obowiązywać od 20 marca do 9 kwietnia. Jak argumentował, ogólnopolski lockdown to reakcja na gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem oraz liczby zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach.

Oznacza to, że ograniczona zostanie działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie, baseny, sauny, solaria i inne obiekty sportowe, a dla uczniów klas I-III szkół podstawowych nauka prowadzona będzie w formie zdalnej. czytaj więcej

Opublikowano 13 marca 2021

Będą zajęcia korekcyjne dla uczniów

Znaczny wzrost występowania wad postawy u dzieci, jaki obserwuje się w ostatnich latach sprawia, że potrzeba korekcji tych wad to jeden z priorytetów szkolnych placówek. Gmina Kęty, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom, kolejny raz pozyskała środki z Ministerstwa Sportu  i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Dzięki dofinansowaniu we wszystkich szkołach podstawowych prowadzone będą zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.  

Tym razem dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach zadania „Sport dla wszystkich” działanie ”Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” wynosi 20 000 zł, co stanowi 50% wartości zadania. Łączny koszt zajęć wynosi 40 320 zł. Różnica pokryta zostanie z budżetu Gminy Kęty. czytaj więcej

Opublikowano 12 marca 2021

Dzień Sołtysa w Gminie Kęty

11 marca przypada Dzień Sołtysa. To coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi.

Z tej okazji burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar przy kawie i słodkim poczęstunku w imieniu samorządu Gminy Kęty złożył wszystkim Sołtysom z naszej gminy serdeczne podziękowania za ich ciężką, pełną zaangażowania pracę dla lokalnej społeczności oraz życzył wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji dalszych planów i zamierzeń na rzecz sołectw, pozytywnej energii i satysfakcji z pełnienia funkcji społecznej. czytaj więcej

Opublikowano 11 marca 2021

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa,
naszemu Sołtysowi Marianowi Zarębie

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności,
zadowolenia z wykonywanych obowiązków
i wytrwałości w realizacji planów w pracy społecznej
na rzecz sołectwa Witkowice.

Mieszkańcy Witkowic

Opublikowano 10 marca 2021

Właścicielu czworonoga – pamiętaj o swoich obowiązkach!

W ostatnim czasie coraz częściej otrzymujemy informacje o biegających samopas psach, szczególnie na terenie sołectw naszej gminy. Być może jest to związane z coraz dłuższym dniem, przyjemniejszą aurą na zewnątrz i zbliżającą się wielkimi krokami wiosną. Fakt ten nie może jednak stanowić usprawiedliwienia dla opiekunów zwierząt, na których ciążą obowiązki związane z posiadaniem czworonogów. czytaj więcej

Opublikowano 10 marca 2021

Praca w Świetlicach Młodzieżowych: w Malcu i Witkowicach

Urząd Gminy Kęty zachęca do zgłaszania się osób zainteresowanych podjęciem pracy w Świetlicy Młodzieżowej w Malcu i Świetlicy Młodzieżowej w Witkowicach. Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej kęckiego magistratu, praca ma charakter opiekuńczo-wychowawczy, polegający na organizowaniu i prowadzeniu zajęć w ww. placówkach.

Do obowiązków opiekuna każdej ze Świetlic należeć będzie m.in. zapewnienie należytej opieki uczniów po zajęciach lekcyjnych, rozwijanie kontaktów z rówieśnikami, tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci czy rozwijanie zainteresowań podopiecznych. czytaj więcej

Opublikowano 8 marca 2021

Życzenia na Dzień Kobiet od Sołtysa

Bukiet najpiękniejszych życzeń
dla wszystkich Kobiet – mieszkanek Witkowic
składa Sołtys Marian Zaręba i dedykuje piękną piosenkę.

Opublikowano 4 marca 2021

Znajdujesz się w sytuacji kryzysowej? Weź udział w programie wsparcia

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz policjanci zachęcają osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych do wzięcia udziału w programie wsparcia.

Projekt pod  nazwą „Pokonajmy kryzys” jest realizowany na terenie powiatu oświęcimskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Program skierowany jest do osób oraz rodzin dotkniętych różnymi problemami i sytuacjami kryzysowymi, związanymi m.in. z: ofiarami przemocy domowej; rodzinami, w których występują konflikty małżeńskie lub partnerskie; osobami, u których występuje przeciążenie psychiczne i przewlekły stres; ofiarami wypadków drogowych czy losowych; osobami z trudnościami wychowawczymi, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny. czytaj więcej

Opublikowano 4 marca 2021

Grupa Operacyjna „Kęty” zaprasza w swoje szeregi

Jeżeli historia oręża polskiego nie jest ci obca, służyłeś lub służysz w strukturach Wojska Polskiego albo po prostu interesujesz się wojskiem, koniecznie dołącz do nas!

Zajmujemy się:

– promowaniem postaw proobronnych i patriotycznych
– kultywowaniem tradycji i organizacją imprez historycznych
– dbaniem o miejsca pamięci.

Ale przede wszystkim wspólnie, miło spędzamy wolny czas. czytaj więcej

Strona 2 z 14212345...102030...Ostatnia »

Facebook