Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Kętach (relacja)

W minioną niedzielę, 10 września, na terenach sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach oraz w parafii NSPJ w Kętach uroczyście obchodzono diecezjalno-powiatowo-gminne Święto Plonów. Jak podkreślił burmistrz Gminy Kęty, Krzysztof Jan Klęczar, to wielki zaszczyt w roku 740-lecia miasta Kęty oraz 250-lecia kanonizacji patrona Kęt św. Jana Kantego, móc być organizatorem i gospodarzem tego wydarzenia.

Obchody rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego. Z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Witkowice na czele, z udziałem zaproszonych gości, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pocztami sztandarowymi, delegacjami organizacji, stowarzyszeń i członków zespołów regionalnych, paniami z Kół Gospodyń Wiejskich (m.in. z Kęt, Bulowic, Malca, Łęk, Bielan, Witkowic, Nowej Wsi, Polanki Wielkiej, Oświęcimia, Wieprza), przedstawicielami dzieci i młodzieży uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła, gdzie podczas Eucharystii, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej biskupa Romana Pindla, dziękowano za tegoroczne plony. Wcześniej otwarta została wystawa maszyn rolniczych oraz płodów ziemi.

W wygłoszonej homilii biskup podkreślił że „dobry władca, w jakiejkolwiek epoce czy systemie społecznym jest dobry wtedy, kiedy sam jest opanowany, kiedy sam w swoim sercu potrafi kierować swoim życiem. Dopiero później okazuje się, że jest dobrym włodarzem, królem, panem, gospodarzem”. Dodał również, że „trzeba wiele się nauczyć i nabrać doświadczenia, żeby panować nad stworzonym światem oraz nad własnym życiem”. Zaapelował także, do zastanowienia nad tym, co można uczynić w swoim życiu, aby świat był „bardziej odpowiadający Bożym zamysłom, żeby był piękny, przyjazny wobec nas, coraz mniej niszczony, degradowany”. W uroczystościach wziął także udział diecezjalny duszpasterz rolników ks. Stanisław Kozieł. Kapłan podkreślił, że dożynki są okazją do dziękczynienia za dar ojczystej ziemi.

W czasie liturgii poświęcono przyniesione do świątyni wieńce i bochenki chleba. Podczas Mszy śpiewał chór, złożony z członków Chóru Świętojańskiego z parafii pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach oraz chóru Głos Serca z parafii NSPJ w Kętach. Grała również Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Witkowice.

Część oficjalną rozpoczął tradycyjny obrzęd dożynkowy przygotowany przez dzieci i młodzież. Następnie starostowie dożynek, Iwona i Paweł Sarkowie z Bulowic, wręczyli symboliczne bochenki chleba gospodarzom: biskupowi Romanowi Pindlowi – ordynariuszowi diecezji bielsko-żywieckiej, Zbigniewowi Starcowi – staroście Powiatu Oświęcimskiego oraz Krzysztofowi Janowi Klęczarowi – burmistrzowi Gminy Kęty.

– Około 20 lat minęło, zanim ta impreza do nas wróciła – przypomniał w swoim wystąpieniu włodarz Gminy Kęty wyrażając radość, że wróciła ona w roku jubileuszu 740-lecia miasta Kęty oraz 250-lecia kanonizacji patrona Kęt św. Jana Kantego. Burmistrz podziękował współgospodarzom tegorocznego święta, Kołom Gospodyń Wiejskich, pracownikom Urzędu Gminy Kęty, radnym gminnym, organizacjom, zespołom, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie niedzielnego wydarzenia. – Jestem bardzo szczęśliwy mając w gminie tak cudownych ludzi – podkreślił. Szczególne podziękowania skierował w stronę Edwarda Korczyka – honorowego przewodniczącego RZRKiOR. Jak zwrócił uwagę mówca, pan Edward to „legenda działalności organizacji rolniczych”. – Dziękujemy za wszystko, co Pan zrobił i za to, co Pan jeszcze zrobi, bo jest nam Pan niezbędnie potrzebny – zakończył burmistrz wręczając wraz z biskupem i starostą powiatowym honorowemu przewodniczącemu kwiaty i drobny upominek. Głos zabrał również pan Edward Korczyk oraz Poseł na Sejm RP pani Dorota Niedziela. Na ręce gospodarzy dożynek wpłynęły też listy od posłów: Marka Polaka i Marka Sowy. List przysłała także Premier RP pani Beata Szydło. Treść listu odczytał wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego – Jarosław Jurzak.

Tradycyjnie pokrojono chleb i rozdano wszystkim zebranym.

Po części oficjalnej przyszła pora występów artystycznych. Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Witkowic, Zespół Pieśni i Tańca KĘTY, Zespół Pieśni i Tańca KOTLINA z Osieka, Zespół Pieśni i Tańca MAŁE KĘTY, Zespół Śpiewaczy BIELANECZKI KGW z Bielany oraz kapela góralska. Wiele emocji wywołały programy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież z gminnych placówek szkolnych. Punktem kulminacyjnym był koncert zespołu Trzy Gitary.

Przygotowano szereg atrakcji dla najmłodszych, panie z Kół Gospodyń Wiejskich serwowały pyszności domowej kuchni, a rodzice uczniów kęckiej „Dwójki” zapraszali na pierogi.

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele duchowieństwa diecezji bielsko-żywieckiej, reprezentanci Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Kęty, Powiatu Wadowickiego, Powiatu Bielskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Powiatu Żywieckiego, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele gminnych spółek i lokalnych przedsiębiorstw, kierownicy i dyrektorzy gminnych placówek szkolnych i kulturalnych, sołtysi i przewodniczący dzielnic oraz przedstawiciele gminnych organizacji.

Uroczystość zorganizowana została przy współudziale diecezji bielsko-żywieckiej, Powiatu Oświęcimskiego, Gminy Kęty oraz Piekarni PISKOREK z Nowej Wsi.

galeria zdjęć⇓

Opublikowano 12 września 2017

Facebook